Zamane Gençliği

1 Jun 2018

Geleceğin bel kemiği olan biz gençlerin inisiyatif kullanarak, gelecek nesillerin bugün olduğundan daha temiz ve kalkınmış sosyal şartlar içerisinde yaşamaları için sürdürülebilir çözümler üretebilmesi gerekiyor.

Ah şu zamane gençliği… Birçoğumuz bu deyişi büyüklerimizden duymuşuzdur. Bizden önceki nesiller biz gençlerin düşünce ve davranışlarını kendi gençliklerinde olduğundan farklı bulduklarında çoğu zaman eleştirel bir cümlenin belirtisi olan bu söylemi kullanırlar. Aslında düşünürsek bu durumun normal karşılanması gerekir, çünkü zamanın gerektirdikleri, sorunları, sorunların gençler üzerindeki etkileri ve bu sorunlara yönelik üretilen çözümler farklılık gösterebilirler. Bugünün gençleri olarak bizim sorunlarımız ve onlara yaklaşım şeklimiz bizden önceki nesillerin yaklaşımından farklılık gösterir. Peki, biz bugünün gençleri olarak nasıl bir zamanda yaşıyoruz, ne gibi sorunlarla karşı karşıyayız ve bir genç olarak nasıl bir tutum sergilememiz gerekiyor?

 

Bugünün gençleri olarak çarpık kentleşme, çevre kirliliği ve değişen iklim koşullarını bizim yaşadığımız dönemi ve mekânı etkileyen temel sorunlar olarak kabul edebiliriz. Bu hususta geleceğin bel kemiği olan biz gençlerin inisiyatif kullanarak, gelecek nesillerin bugün olduğundan daha temiz ve kalkınmış sosyal şartlar içerisinde yaşamaları için sürdürülebilir çözümler üretebilmesi gerekiyor. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi’nin yürütmüş olduğu “İyi Yönetişimi Yakalamak: Sivil Toplum ve Gençliğin Güçlendirilmesi” isimli proje de gençliğe bu çözümleri üretebilmesi için yardımcı olabilmeyi hedefliyor. Bir genç olarak ben de bu proje kapsamında verilen eğitimler süresince günümüzün değişen koşulları hakkında bilgi sahibi olmanın yanı sıra proje faaliyetlerinde görev alıp yaşıtlarımın sivil toplum, iyi yönetişim ve sürdürülebilir kalkınma gibi konular hakkında görüşlerini dinleme ve kendi düşüncelerimi ifade edebilme fırsatını yakalamış oldum.

 

Proje kapsamında verilen eğitimlerle gereken kuramsal bilgiye sahip olurken, aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşunda gençler için oluşturulacak olan staj imkânı ile birlikte yapıcı çözümlere ulaşma ve uygulama yöntemleri ile ilgili deneyimi de kazanmış olacağız. Özellikle sivil toplum kuruluşlarında tecrübe kazanmak isteyen veya bu alanda uzmanlaşmak isteyenler için, eğitimlere katılan uzman hocalar ve birçok katılımcı ile birlikte bir iletişim ağı oluşturulmuş oluyor.

 

Günümüzün ve geleceğin şartlarına bir katkıda bulunmak ve esasında bir vatandaş olarak bir içinde yaşadığımız zamanın getirdiklerini kavrayabilmek ve geleceğe yönelik planları bu çerçevede oluşturmak için bu projenin içerdiği temalardan ve yaptığı faaliyetlerden gençlerin faydalanması gerektiğini düşünüyorum. Böylece geleceğe biz de bizden sonraki nesil için yapıcı şartlar oluşturabilelim.

 

 

Hümeyra TUTKUN

Gençlik Komitesi Üyesi

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Son Paylaşımlar
Please reload

Arşiv
Please reload

© 2018 by CIES

  • Facebook Sosyal Simge
  • Heyecan Sosyal Simge
  • LinkedIn Sosyal Simge