Gençler ve Sivil Toplum Kuruluşları

19 Oct 2018

Sivil toplum kuruluşlarındaki ilk çalışma deneyimimi Tarih Vakfı gibi ülkemizde tarih disiplinin yıllardan beri süregelen yerleşik kalıplarının sorgulanmasında ve tarihi algılama biçimlerini değiştirme yolunda çok önemli faaliyetler yürütmüş ve bu konulardaki değişimlere öncülük etmiş bir vakıfta yapmış olmak benim için ayrıca belirtmek istediğim bir şans ve mutluluk kaynağı oldu.

“İyi Yönetişimi Yakalamak” isimli proje kapsamında geride bıraktığımız Temmuz ayı içerisinde üniversiteye başladığım yıldan itibaren etkinliklerine düzenli olarak katılmaya gayret gösterdiğim Tarih Vakfı’nda gönüllü çalışma fırsatı buldum. İlk çalışma deneyimim olacağı için ilk günlerde uyum sağlama ve çalışma disiplini kazanma hususlarınunda kafamda soru işaretleri belirmişti ancak güler yüzlü, samimi ve düşünsel anlamda oldukça besleyici olan çalışma ortamı sayesinde soru işaretleri yerini her gün yeni bir şeyler öğrenmenin verdiği yoğun bir heyecana bıraktı. Tarih Vakfı’nda geçirdiğim bir aylık süre zarfında sivil toplum kuruluşlarının işleyişleri hakkında olabildiğince kapsamlı bilgi edinme, hâlihazırda devam eden çalışmalara küçük de olsa bir katkı sunma ve bir derginin hazırlanış basım ve dağıtım süreçlerinin nasıl ilerlediğine dair kapsamlı bilgi edinme fırsatı buldum.

 

Sivil toplum kuruluşlarındaki ilk çalışma deneyimimi Tarih Vakfı gibi ülkemizde tarih disiplinin yıllardan beri süregelen yerleşik kalıplarının sorgulanmasında ve tarihi algılama biçimlerini değiştirme yolunda çok önemli faaliyetler yürütmüş ve bu konulardaki değişimlere öncülük etmiş bir vakıfta yapmış olmak benim için ayrıca belirtmek istediğim bir şans ve mutluluk kaynağı oldu. Geride bırakmış olduğum bir aylık süreç içerisinde, edindiğim tecrübeler ve öğrendiklerim sadece STK’lar ile sınırlı kalmayıp geniş bir yelpazeye yayıldı. Böylelikle, hayatımın ilerleyen dönemlerinde hangi alanda çalışacağımdan bağımsız olarak iş hayatımda benim için yol gösterici niteliği haiz çok değerli bir çalışma deneyimi oldu. Bir aylık gönüllü çalışma döneminde STK’ların işleyişlerine dair öğrendiklerim ve edindiğim tecrübelerden hareketle gençler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkilere değinmek istiyorum.

 

Sivil toplumun ve STK’ların güçlenmesi için toplumun her kesiminden olabildiğince geniş bir katılımın olması gerekmekle birlikte bu noktada gençlere ayrı bir parantez açmakta fayda görüyorum. “Güçlü” sivil toplumun inşa edilme ve devamlılığının sağlanması yolunda bayrağı sonraki nesillere devredecek olan gençler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkilerin süreklilik kazanması ve gençlerin STK’ların ayrılmaz bir parçası haline gelmesi büyük önem arz etmektedir.

 

Gençler STK’lara dinamizm getirmekte, içinde bulunduğumuz çağa ve onun getirdiği yeniliklere uyum sağlama açısından kolaylık sağlamaktadır. STK’lar da yürüttüğü faaliyetler vasıtasıyla gençlerin zamanını verimli ve yaratıcı bir şekilde değerlendirmesinde, sosyalleşme ve düşünsel gelişim süreçlerinde önemli bir misyon üstlenmektedir. Ek olarak, gençlerin fikirlerinin temsil edilip bu fikirlerin de özgürce tartışılıp geliştirilmesi için nadir bulunan bir platform olması ve taraflar arasında daha saymadığım birçok etkileşim tarafların birbiri için önemini ortaya koyar.

 

Gençler ve STK’lar arasında bahsettiğimiz sağlıklı, kalıcı ve işlevsel bir diyaloğun kurulmasında taraflar kendilerine düşen sorumlulukların bilincinde olup yerine getirdiği takdirde belki kısa vadede net olarak ortaya çıkmasa da orta ve uzun vadede olumlu yöndeki değişimler muhakkak ki sivil toplumun lehine olacaktır. Bu minvalde; gençlerde sivil toplum kuruluşlarına karşı aidiyet hissini ortaya çıkarıp güçlendirecek, gençlerin STK’ların faaliyetlerine aktif katılımın artmasına vesile olabilecek, katılımını teşvik edecek, karar alma süreçlerinde rol almasını sağlayacak ve taleplerini dile getirmede aracı olabilecek projelerin sayısının artmasını gerekli görüyorum.

 

Son olarak, yukarıda bahsettiğim projelerden biri olan “İyi Yönetişimi Yakalamak” ile bana gönüllü çalışma fırsatı sunan Kadir Has Üniversitesi Uluslarası ve Avrupa Çalışmaları Merkezi’ne ve Tarih Vakfı’na çok teşekkür ederim.

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Son Paylaşımlar
Please reload

Arşiv
Please reload

© 2018 by CIES

  • Facebook Sosyal Simge
  • Heyecan Sosyal Simge
  • LinkedIn Sosyal Simge