İyi Yönetişimi Yakalamak:
Sivil Toplum ve Gençliğin Güçlendirilmesi

 

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CIES), Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu Matra Programı desteğiyle, “İyi Yönetişimi Yakalamak: Sivil Toplum ve Gençliğin Güçlendirilmesi” başlıklı yeni bir projeye başlamıştır.

İyi Yönetişimi Yakalamak”, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası ve Avrupa Çalışmaları Merkezi’nin (CIES) güncel bir girişimidir. Bölgesel işbirliği, küresel yönetişim, iyi yönetişim, sivil katılım ve gençlik katılımı gibi içerdiği konularla Merkez'in genel misyonuyla uyumludur. Ayrıca, 25 Eylül 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde kabul edilen 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'ni de desteklemektedir.

 

Projenin amacı, güçlü bir sivil toplum demokrasinin temelidir anlayışı çerçevesinde sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesidir. Toplumdaki bütün aktörlerin katılımı olan iyi yönetişim olmadan demokrasinin gerçekleşmesi düşünülemez.

Projenin iki önemli çıktısı olacaktır: Birincisi, yuvarlak masa uzman toplantısı ve çalıştaylar sonucu hazırlanacak olan ihtiyaç değerlendirme raporu, ikincisi kapasite geliştirme faaliyetleridir. Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) için “Klinik (Clinique)” adlı kapasite geliştirme çalışmaları yapılacaktır. Gençlik projenin odak konularından biridir ve proje gençlerin sivil topluma katılımını arttırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, gençlere yönelik Genç Liderler Eğitim Programı, ve Çatışma Çözümü ve Uzlaşma Eğitim Programları düzenlenecektir.  Bunlara ek olarak, projede öğrencilere önceden belirlenen STKlarda staj imkanı sağlanacaktır.

Bu proje; eğitimler, girişimler ve platformlar gibi aktivitelerin 6 başlık altında toplandığı bir kombinasyondur: Geleceğimizi Hayal Etmek, STK Clinique, Özelleşmiş Eğitimler, Gençlik İnisiyatif Alıyor, İyi Yönetişim İletişimi ve Paydaş Platformları. Genel amaç, STK’ların kapasitelerini, yeteneklerini ve katılımlarını iyi yönetişim şemsiyesi altında geliştirmektir. STK'larda uzmanlaşacak ve sonuç olarak izleyici, savunucu ve harekete geçirici rol üstlenecek gençliğe odaklanmasıyla bir çarpıcı etkisi vardır.

Proje faaliyetleri 31 Aralık 2017 tarihinde başlayarak, 31 Aralık 2018 tarihine kadar sürecektir.

Misyon

“İyi Yönetişimi Yakalamak”, sayısız gençlik önderlik projelerini takiben CIES'te yapılan zamanında bir girişimdir. İyi yönetişim merceğinden bakmak, bu kez, STK'lar ve gençler için kapasite geliştirme eğitimleri, sivil toplum için ihtiyaç değerlendirme çalıştayı, paydaş platformları, sosyal medyada konferanslar ve içerik oluşturma, basın, gençlik, sivil toplum ve akademi arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için bir yol açacak.

Popülizm, otoriterlik ve anti-küreselciliğin yeniden canlanması,sivil toplum gruplarının yeni zorluklarla karşılaştığı yeni eğilimlerdir. Projenin amacı, güçlü bir sivil toplumun demokrasinin vazgeçilmez bir dayanağı olduğu öncülüne dayanarak sivil toplumun kapasitesini güçlendirmektir. Tüm aktörlerin katılımını gerektiren iyi yönetişim olmadan demokrasiye ulaşmak düşünülemez.

Hedefler
 

Bu proje şunları amaçlamaktadır:

 • İyi Yönetişim, Sivil Toplum ve Gençlik konularında farkındalığı arttırmak

 • STK'ların kapasitelerini ve yönetişim becerilerini geliştirmek

 • Sivil toplum ve gençlik tarafından etkin katılımı sağlamak ve iyi yönetişimi geliştirmek

Ayrıca şu gibi belirli çıktılar elde etmeyi planlıyoruz (Bu çıktıları etkinlikler başlığı altında da bulabilirsiniz):

 • İhtiyaç Analizi Raporu

 • Sivil Toplum Üzerine Kısa Filmler

 • Networking Grupları

 • Staj İmkânları

 • Web Sitesi

 • Webinar

 • Bülten

Etkinlikler
 

Bu proje; eğitimler, girişimler ve platformlar gibi aktivitelerin 6 başlık altında toplandığı bir kombinasyondur: Geleceğimizi Hayal Etmek, STK Clinique, Özelleşmiş Eğitimler, Gençlik İnisiyatif Alıyor, İyi Yönetişim İletişimi ve Paydaş Platformları.

Proje ve Eğitim Ortaklıkları
 • Facebook Sosyal Simge
 • Heyecan Sosyal Simge
 • LinkedIn Sosyal Simge

© 2018 by CIES

PROJE HAKKINDA

habitat logo.png
tçd-logo-jpg.jpg
kss-turkiye-logo PNG.png
conflictus logo jpg.jpg
Yurttaslik_Dernegi_logo.png
ACL Gender logo TR.png