Toplumun genç bireyleri için sivil toplumun bugün ve gelecekteki potansiyel liderleri olarak bilgi ve beceri kazandırmak için üç günlük eğitim programları düzenlenecektir.

 

Sürdürülebilir Kalkınma ve Demokrasi üzerine Genç Liderler Eğitim Programı, bilgiyi geliştirmek, uzmanlıklarını paylaşmak ve birlikte çalışarak tecrübe edinmeleri için gençleri bir araya getirecektir. Bu eğitim, gençlerin uluslararası konferanslara aktif olarak katılımlarını teşvik edecek ortamı yaratacaktır.

 

Bilindiği üzere uyuşmazlık alanlarında, taraflar arasındaki düşmanlık ve güvensizlik, en yapıcı konsensüs oluşturma çabalarını tehlikeye sokar. Çatışma Çözümü ve Uzlaşma İnşası Eğitim Programı bu nedenle, her vatandaş için faydalı bir beceridir. Uzlaşma inşası; sivil toplumun, siyasal düzeyde savunuculuk faaliyetleri, kamu farkındalığı ve karar alıcılarla diyalog geliştirme rolleri düşünüldüğünde; sivil toplum kuruluşları için de kritik öneme sahiptir. Bu beceri, özellikle uyuşmazlık yaşayan taraflar arasında etkin çalışma becerileri ve arabuluculuk için de kilit rol oynamaktadır.

 

3 günlük eğitimde, STK'larda görev alan genç liderler, çatışma konularında ve durumlarında daha etkin bir rol üstlenme becerilerini geliştirmek için eğitileceklerdir. Rol oynama, tartışmalar ve dersler, teori ve pratiği birleştirerek, katılımcıları gerçek hayata hazır hale getirecek öğretim yöntemleri olarak kullanılacaktır.

Eğitim Konuları

• Uyuşmazlık Çözümü ve Anlaşma İnşası

• Genç Liderler

Geçmiş Etkinliklerden Kareler
YAKINDA YAYINLANACAKTIR
Neden Katılmalısınız?
  • Liderlik yeteneklerini geliştirmek için

  • Çatışma çözümü becerilerini geliştirmek için

  • Farklı gruplarla çalışma becerisi kazanmak için

  • Çok-oyunculu gruplarda iletişim ağını genişletmek için

  • Karmaşık bir dünyada disiplinlerarası bir anlayış elde etmek için

  • Daha iyi bir arka plan veya daha iyi bir bilgiye ve becerilere kaynak yaratma şansını arttırmak için

Sonraki "Özelleştirilmiş Eğitimler" Etkinliği

• 26-28 Ekim 2018 | Genç Liderler

IMAGINING A BETTER FUTURE

CIES

STK CLINIQUE

GELECEĞİMİZİ HAYAL ETMEK

GENÇLİK

İNİSİYATİF

ALIYOR

İYİ YÖNETİŞİM İLETİŞİMİ

PAYDAŞ PLATFORMLARI

  • Facebook Sosyal Simge
  • Heyecan Sosyal Simge
  • LinkedIn Sosyal Simge

© 2018 by CIES