DUYURULAR

“Sürdürülebilir Kalkınma-II” Eğitimi 01 Kasım 2018 Tarihinde Düzenlenecektir

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES) tarafından yürütülen STK Clinique eğitimleri “Sürdürülebilir Kalkınma-II” ile devam ediyor. UNDP IRH (İstanbul Regional Hub) işbirliğiyle 1 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşecek. Eğitimin dili İngilizce olacak.

Projemiz Araştırma Stajyeri Arıyor!

Projemiz, araştırma çalışmaları ve etkinliklerde görev almak üzere ‘’Araştırma Stajyeri’’ arıyor. 

Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Hukuk Fakültesi’nin; 4.sınıf, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri bu fırsattan yararlanabilirler. Son başvuru tarihi 22 Ekim 2018.

“İnsan Hakları” Eğitimi 17 Ekim 2018 Tarihinde Düzenlenecektir

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES) tarafından yürütülen STK Clinique eğitimleri “İnsan Hakları” ile devam ediyor. Yurttaşlık Derneği işbirliğiyle 17 Ekim 2018 tarihinde düzenlenecek eğitimi, İştar Gözaydın verecek.

26-28 Ekim 2018 Tarihleri Arasında “Genç Liderler” Eğitimi Düzenlenecektir

Gençlerin toplum ve iyi yönetişimdeki merkezi konumuna katkı vermek ve onların daha etkin katılımını desteklemek üzere tasarlanan “Genç Liderler” eğitimi, katılımcıların bilgilerini arttıracak, becerilerini kuvvetlendirecek bir program sunuyor. “İyi Yönetişimi Yakalamak” projesi kapsamında gerçekleştirilecek üç günlük eğitim, alanında uzman eğitmenler tarafından 26-28 Ekim 2018 tarihleri arasında İstanbul’da verilecek. 

“Dijital Liderlik” Eğitimi 25 Eylül 2018 Tarihinde Düzenlenecektir

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES) tarafından yürütülen STK Clinique eğitimleri “Dijital Liderlik”le devam ediyor. Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’yle (TKSSD) birlikte 25 Eylül 2018 tarihinde düzenlenecek eğitimi, dijitalleşme, liderlik ve eğitim konularında uzmanlaşan Gökhan Yücel verecek.

“Psikolojik İlk Yardım” Eğitimi 12 Eylül 2018 Tarihinde Düzenlenecektir

Acı ve insani olarak zor durumdaki kişilerle ilgilenen kişilerin, kendilerini kriz durumlarında psikolojik olarak sağlıklı tutmaları zorlaşmaktadır. Bu sebeple 12 Eylül 2018 tarihli STK Clinique, “TÇD (Travma Çalışmaları Derneği)” eğitim ortaklığıyla “Psikolojik İlk Yardım” eğitimi düzenleyecektir ve Psikolojik İlk Yardım ve Öz Bakım” konusuna odaklanacaktır.

28-30 Eylül 2018 Tarihleri Arasında "Uyuşmazlık Çözümü ve Anlaşma İnşası Eğitimi" Düzenlenecektir

İyi yönetişim, tanımı gereği ilgili tüm aktörlerin süreçlere katılımını gerektirir. Bu sebeple CIES, gençlerin müzakere ve uyuşmazlık çözümü yeteneklerini güçlendirip anlaşma inşası için etkin birer aktör olmalarını sağlamak amacıyla, 28-29-30 Eylül 2018 tarihlerinde “Uyuşmazlık Çözümü ve Anlaşma İnşası” eğitimi düzenleyecektir.

“Bölgesel Kalkınma Politikaları” Eğitimi (Habitat Derneği Eğitim Ortaklığıyla) 10 Temmuz 2018 Tarihinde Gerçekleştirildi

Kalkınma konusu, Türkiye’de faaliyet gösteren STK’lar için en dikkat çekici konulardan biri olmuştur. 10 Temmuz 2018 tarihli STK Clinique, bu konuda fon veren ve büyük projeler yapmış iki farklı kurumdan temsilciyi ağırladı.​

“Siber Güvenlik” Eğitimi 18 Haziran 2018 Tarihinde Gerçekleştirildi

18 Haziran 2018 tarihinde, CIES STK Clinique, Kadir Has Üniversitesi Siber Güvenlik ve Kritik Altyapı Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliği ile “Siber Güvenlik” başlığında bir eğitim düzenledi.

“Proje Yönetimi” Eğitimi 29 Mayıs 2018 Tarihinde Gerçekleştirildi

Proje Yönetimi, sivil toplum kuruluşlarının (STK’ların) değişim için ortaya koydukları projelerin; belirli bir bütçe, insan kaynağı ve süre içerisinde başarılı sonuçlanmasını sağlamak için hayatî öneme sahip bilgi ve beceridir. Bu amaçla, 29 Mayıs 2018 tarihinde, CIES CTK Clinique, TOG (Toplum Gönüllüleri Vakfı) işbirliği ile “Proje Yönetimi” başlığında bir eğitim düzenledi.

22 Haziran 2018, STK Clinique Etkinliği: Kentleşme ve Sürdürülebilir Şehirler (WRI Türkiye Ortaklığı ile)

22 Haziran 2018'deki eğitimimizde WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler ile ortaklaşa Kentleşme ve Sürdürülebilir Şehirler üzerinde yoğunlaştık. WRI Türkiye Sürdürülebilir Kentler Kentsel Gelişim ve Erişilebilirlik Müdürü Dr. Çiğdem Çörek Öztaş, Yaşanabilir Kentler ve Ulaşım Çözümlerine odaklandı.

STK'lar için İhtiyaç Analizi Çalıştayı, 5 Haziran 2018 Tarihinde Gerçekleştirildi

CIES sivil toplum ve araştırma merkezlerindeki kilit aktörlerin katılımıyla, sivil toplum kuruluşlarında değişen ihtiyaçları tespit etmek, öncelikli eğitim ve kapasite geliştirme alanlarını belirlemek ve yapıcı diyaloğu teşvik edebilmek amacıyla 5 Haziran 2018 tarihinde bir İhtiyaç Analizi Çalıştayı düzenledi. Bu çalıştay, temelde STK’ların kapasitelerini hedefleyen 2 ana konuya odaklandı: Kurumsal Kapasite ve İnsan Kaynağının niteliği.

STK Clinique: Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi 18 Nisan 2018 Tarihinde Gerçekleşti

“Sürdürülebilir Kalkınma ve 2030 Gündemi” üzerine “UNDP İstanbul Bölge Merkezi” ve Boğaziçi Üniversitesi’ndeki “Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı” işbirliğinde,18 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirdi.

22 Mayıs 2018 Etkinliği: STK Yönetişimi

Sivil toplum kuruluşları (STK’lar) için iyi yönetişimi benimsemek, kurumlarına duyulan güveni artırmanın, daha kapsayıcı kararlar alabilmenin ve sürdürülebilir bir geleceği inşa etmenin anahtarlarındandır. Bu yaklaşımla; Argüden Yönetişim Akademisi işbirliği ve “STK Yönetişimi” başlığı ile 22 Mayıs 2018 tarihinde bir eğitim düzenledik. Bu eğitim ile STK’lardaki organizasyon ve insan kaynağı konularının geliştirilmesini sağlamayı ve STK’ların daha etkin işlemesini hedefledik.

Türkiye’nin Önde Gelen Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü Çalışma İmkanı

Proje kapsamında, gençliğin sivil toplum ile ilişkisine katkı sağlamak; gençlerin STK’ların işleyişi hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu kuruluşlarda deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla, gönüllü çalışma imkanı sunulacaktır. 20 iş gününü kapsayan bir program dahilinde, 6 gencin, Türkiye’de faaliyet gösteren STK’larla tanışması, çalışma kültürünü gözlemlemeleri ve katkı vermeleri hedeflenmektedir.

STK Clinique: Kentleşme ve Sürdürülebilir Şehirler (WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Eğitim Ortaklığıyla)

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında; 11. hedef olarak sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları STK Clinique’in başlangıç dersi olacaktır. 22 Haziran 2018 tarihli eğitimimizde, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler eğitim ortaklığıyla, Kentleşme ve Sürdürülebilir Şehirler başlığına odaklanacağız.

STK Clinique: Siber Güvenlik (Kadir Has Üniversitesi  Siber Güvenlik ve Kritik Altyapı Koruma Araştırma ve Uygulama Merkezi Eğitim Ortaklığıyla)

Siber teknoloji, bilgi depolanma ve iletimi gibi imkan ve kolaylıklar sağlarken, bir yandan da özellikle son yıllarda yeni güvenlik tehditlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu amaçla, 18 Haziran 2018 tarihinde, CIES STK Clinique, Kadir Has Üniversitesi Siber Güvenlik ve Kritik Altyapı Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliği ile ‘Siber Güvenlik’ başlığında bir eğitim düzenleyecektir.

“İyi Yönetişimi Yakalamak: Sivil Toplum ve Gençliğin Güçlendirilmesi” Projesi Blog Yazılarını Kabul Ediyor!

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları (CIES) bünyesinde gerçekleştirilen projemizin websitesinde yayınlanmak üzere blog yazılarını kabul etmeye başladığımızı mutlulukla duyuruyoruz.

29 Mayıs 2018: Proje Yönetimi Eğitimi

Proje Yönetimi, sivil toplum kuruluşlarının (STK’ların) değişim için ortaya koydukları projelerin; belirli bir bütçe, insan kaynağı ve süre içerisinde başarılı sonuçlanmasını sağlamak için hayatî öneme sahip bilgi ve beceridir. Bu amaçla, 29 Mayıs 2018 tarihinde, CIES CTK Clinique, TOG (Toplum Gönüllüleri Vakfı) işbirliği ile “Proje Yönetimi” başlığında bir eğitim düzenleyecektir.

Gençlik Komitesi Rektörle Buluştu

24 Nisan'da Gençlik Komitesi temsilcileri projeyi, komiteyi tanıtmak, sivil toplum ve gençlik hakkında yapılacak araştırmanın pilot çalışmasını Kadir Has Üniversitesi öğrencileriyle gerçekleştirmek için Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz ile bir araya geldi. Rektör, grubu dostane bir ortamda memnuniyetle karşıladı ve çalışmayı destekleyeceğini belirtti.

Danışma Kurulu ve Uluslararası Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı 11 Nisan 2018'de Gerçekleştirildi

Yüksek Danışma Kurulu ilk toplantısını 11 Nisan’da gerçekleştirdi. Komite; çevre, eğitim, göç, liderlik ve sivil toplum gibi toplumsal konularda entelektüel ya da aktif olarak yer alan Türk toplumunun önde gelen üyelerinden oluştu.

Kadir Has Üniversitesi, CIES, STK'lar için İhtiyaç Analizi Çalıştayı-      5 Haziran 2018

CIES sivil toplum ve araştırma merkezlerindeki kilit aktörlerin katılımıyla, sivil toplum kuruluşlarında değişen ihtiyaçları tespit etmek, öncelikli eğitim ve kapasite geliştirme alanlarını belirlemek ve yapıcı diyaloğu teşvik edebilmek amacıyla 5 Haziran 2018 tarihinde bir İhtiyaç Analizi Çalıştayı düzenleyecektir.

22 Mayıs 2018 Etkinliği: STK Yönetişimi

Sivil toplum kuruluşları (STK’lar) için iyi yönetişimi benimsemek, kurumlarına duyulan güveni artırmanın, daha kapsayıcı kararlar alabilmenin ve sürdürülebilir bir geleceği inşa etmenin anahtarlarındandır. Bu yaklaşımla; Argüden Yönetişim Akademisi işbirliği ve “STK Yönetişimi” başlığı ile 22 Mayıs 2018 tarihinde bir eğitim düzenliyoruz. 

8 Mayıs 2018 Etkinliği: Türkiye’de Göç

Türkiye göç alan ve göç veren bir ülke olarak nitelendirilir ve özellikle son dönemde bölgesel çatışmalardan kaynaklanan insan hareketliliği; ulusal, bölgesel ve uluslararası alanda ülkemiz ve uluslararası kuruluşlar için önemli bir gündem konusu olmuştur. 8 Mayıs 2018 tarihli ve IGAM eğitim ortaklığıyla düzenlenen ‘STK Clinique’ eğitimimiz de “Türkiye’de Göç” başlığıyla bu konuyu derinlemesine incelemeyi amaçladı.

30 Nisan 2018 Etkinliği: İklim Değişikliği – Uluslararası Süreçlerden Yerele Doğru

30 Nisan 2018 tarihli STK Clinique eğitim programı, sivil toplumu odaklayarak “İklim Değişikliği: Uluslararası Süreçlerden Yerele Doğru” başlığıyla ve TEMA eğitim ortaklığıyla, akademik bilgiyi uluslararası ve yerel süreçlerle birleştiren içerikte düzenlenmiştir.

UNDP Regional Hub İşbirliği ile 18 Nisan 2018 STK Clinique: Sürdürülebilir Kalkınma

UNDP Regional Hub işbirliği ile, CIES tarafından proje bünyesinde düzenlenen etkinliklerden üçüncüsü olan Sürdürülebilir Kalkınma ve 2030 Gündemi, 18 Nisan 2018 (Çarşamba) günü gerçekleştirilecektir.

TEMA İşbirliği ile 30 Nisan 2018 STK Clinique: İklim Değişikliği

TEMA işbirliği ile CIES tarafından proje bünyesinde düzenlenen etkinliklerden dördüncüsü olan İklim Değişikliği, 30 Nisan 2018 (Perşembe) günü gerçekleştirilecektir.

Danışma Kurulu Toplantısı 11 Nisan'da

Yüksek Danışma Kurulu ilk toplantısını 11 Nisan’da gerçekleştirilecek. Komite; çevre, eğitim, göç, liderlik ve sivil toplum gibi toplumsal konularda entelektüel ya da aktif olarak yer alan Türk toplumunun önde gelen üyelerinden oluşacak.

Uluslararası İleri Düzey Yuvarlakmasa Toplantısı 11 Nisan'da

Avrupa ve Türkiye genelinde sivil toplumla birlikte Danışma Kurulu bu etkinlikte yer alacak. Yuvarlak masa toplantısı, STK'ların mevcut ihtiyaçları, güçlü yönleri ve zorlukları hakkında canlı bir tartışmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. “Sivil Toplumun Değişen Rolü” üzerine bir beyin fırtınası oturumu da öngörülmektedir. Bu tartışmalar yapıcı bir diyaloğa ulaşmak için deneyimli bir profesyonel tarafından yönetilecektir. Özetle, bu etkinliğin amacı, gelecekteki aktiviteler için gerekli olan düşünceyi teşvik edici bir tartışmayı ortaya koymak ve çeşitli önerilere sahip olmaktır.

  • Facebook Sosyal Simge
  • Heyecan Sosyal Simge
  • LinkedIn Sosyal Simge

© 2018 by CIES