Gençlerin güçlendirilmesi, sivil toplumun güçlendirilmesi ile birlikte İyi Yönetişimi Yakalamak projesi için önemli bir dayanaktır. Bu nedenle gençler, staj programları, uluslararası konferanslara katılım, akran değişim, mentorlük gibi aktiviteler ve Hollanda-Türk Gençlik video konferanslar ile desteklenecektir.

 

Bu aktiviteler sayesinde, gençlerin dünyadaki yaşıtlarıyla ve çeşitli kurumlarla etkileşimi kolaylaşacaktır:

  • Karşılıklı değişim

  • Staj programı

  • Uluslararası Konferanslara katılım

  • Video konferansları

 

Staj programlarında, gençler Türkiye’deki seçkin sivil toplum kuruluşlarında tecrübe kazanacaktır.

 

Uluslararası konferanslar, gençlerin dünyanın her yerinden farklı insanlarla tanışması, uluslararası farklı bireylerden oluşan network kurması, yeni fikirleri ve güncel eğilimleri öğrenmesi, liderlik becerilerini geliştirmek ve sadece iyi vakit geçirmeleri için heyecan verici platformlardır. Türk gençleri, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası konferanslarda genellikle aktif değildir.  Proje, uluslararası gençlerin aktif olarak yer aldığı çok sayıdaki uluslararası konferanslara nasıl başvurulacağı ve daha fazla katılım sağlanacağı konusunda bilgi sağlayacaktır.

 

Hollanda-Türk Gençliğine yönelik video konferanslar, fikir, bilgi ve deneyimlerin paylaşılması için bir fırsat sunacak ve gelecekteki işbirliği için bir yol açabilecektir..

 

Son olarak, mentorlük, gençlerin sivil toplumdaki katılımını kolaylaştıracak ve nesiller arası diyaloğu teşvik edecektir.

Geçmiş Etkinliklerden Kareler
YAKINDA YAYINLANACAKTIR
Ne Kadar Aktif Bir Gençlik?

 

• Staj
• Uluslararası Konferanslara Katılım
• Akranlararası Değişim
• Türk-Hollandalı Gençler Arasında Video Konferanslar

• Mentorluk

Sonraki "Gençlik İnisiyatif Alıyor" Etkinliği
 

• 12 Mayıs 2018 | Genç Danışma Kurulu Toplantısı

IMAGINING A BETTER FUTURE

CIES

STK CLINIQUE

GELECEĞİMİZİ HAYAL ETMEK

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİMLER

İYİ YÖNETİŞİM İLETİŞİMİ

PAYDAŞ PLATFORMLARI

  • Facebook Sosyal Simge
  • Heyecan Sosyal Simge
  • LinkedIn Sosyal Simge

© 2018 by CIES