Eşitliğin, kapsayıcılığın, temiz havanın, işbirliği içinde sınırların olmadığı, sınırsız yaratıcılığın, sağlıklı insanların, temiz okyanusların, artık biyoçeşitlilik kaybının olmadığı ve bol bol mutluluğun olduğu bir gelecek hayal edelim. Politik, sosyal ve ekonomik süreçlerin özünde iyi yönetişimin ve sürdürülebilir kalkınmanın olduğu bir gelecek hayal edelim.

 

Bu gruptaki aktivitelerde, sivil toplumun rolünün konu olduğu; daha kapsayıcı bir toplumun nasıl elde edileceğine yönelik yöntem ve yaklaşımlar keşfedilecektir. Bakış açısını genişletmek ve proje ekibi ve ortaklarının bilgisini derinleştirmek için bir dizi toplantı düzenlenecektir. Sivil toplum sektöründe çeşitli uzmanlar, düşünce liderleri ve aktif bireyler ile beyin fırtınası oturumları ve enformel toplantılar düzenlenecektir.

 

Projenin etkisini artırmak için tavsiye, rehberlik ve tavsiyelerde bulunmak üzere toplumun önde gelen üyelerinden oluşan bir Danışma Komitesi kurulacaktır.

 

En güncel durumu anlamak, değişen ihityaçları ele almak ve güncel uyum stratejileri hazırlamak önemlidir. Bu amaçla, ulusal ve uluslararası tanınmış bireyleri bir araya getirmek için üst düzey bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecektir. Yuvarlak masa, STK’ların güncel ihtiyaçları, artıları ve zayıflıkları üzerinden canlı bir tartışmayı teşvik etmek için amaçlanmıştır. Ayrıca, paydaşlar arasında işbirliğinin nasıl geliştirilebileceğine de odaklanacaktır. Tartışmalar, yapıcı bir diyaloga ulaşmak için deneyimli bir profesyonel tarafından yönetilecektir. Yuvarlak masanın ana noktaları gelecekteki diyalog ve eylem için tartışma soruları olarak paylaşılacaktır.

Eğitim Konuları
 

• Uluslararası Yüksek Düzey Yuvarlak Masa

• Danışma Kurulu Toplantıları
• Enformal Beyin Fırtınası Bulguları
• İhtiyaç Analizi Çalıştayı ve Raporu

Geçmiş Etkinliklerden Kareler

11 NİSAN | DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

Sonraki "Geleceğimizi Hayal Etmek" Etkinliği
 

• 05 Haziran 2018 | İhtiyaç Analizi Çalıştayı

IMAGINING A BETTER FUTURE

CIES

STK CLINIQUE

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİMLER

GENÇLİK

İNİSİYATİF

ALIYOR

İYİ YÖNETİŞİM İLETİŞİMİ

PAYDAŞ PLATFORMLARI

  • Facebook Sosyal Simge
  • Heyecan Sosyal Simge
  • LinkedIn Sosyal Simge

© 2018 by CIES