DANIŞMA KURULU

İsim                           Unvan                         Kurum

Danışma komitesi, Türk toplumunun saygın ve güvenilir üyelerinden oluşmaktadır. Komitenin temel amacı, “İyi Yönetişimi Yakalamak: Sivil Toplum ve Gençliğin Güçlendirilmesi” projesi için etkinliğinin geliştirilmesi için tavsiye, rehberlik ve tavsiyelerde bulunmaktır.

Projenin özeti şu şekildedir: Popülizm, nativizm, sinsi otoriterlik ve anti-küreselciliğin yeniden canlanması, sivil toplum gruplarının yeni zorluklarla ve kısıtlarla karşılaştığı yeni küresel eğilimlerdir. Projenin amacı, güçlü bir sivil toplumun demokrasinin vazgeçilmez bir dayanağı olduğu önermesine dayanarak profili ve kapasiteyi güçlendirmektir. Vatandaşları ve sivil toplum örgütlerini ifade eden ve onları etkileyen politikalara aktif olarak dahil olan iyi yönetişim olmadan demokrasiye ulaşmak düşünülemez.

Çalışmanın iki önemli çıktısı olacaktır: Bu çıktılardan birinci kısım, kapsamlı istişareler içeren üst düzey bir yuvarlak masa tartışması ve çalıştaylara dayanan bir STK ihtiyaç değerlendirme raporudur. İkinci kısım ise, bir dizi kapasite geliştirme faaliyetine odaklanacaktır. Katılımcı demokrasiyi kolaylaştırmak ve güçlendirmek için STK'ların en acil ihtiyaçlara ilişkin bilgi ve farkındalığını arttırmak için sayısız eğitim sunan bir “STK Clinique" kurulacaktır. Gençlik, ulusal ve uluslararası düzeyde sivil toplumdaki katılımlarını arttırmak amacıyla projenin özel odak noktası olacaktır.

Kurulun Temel Hedefleri:
 
 • Projenin etkin yaygınlaştırılması ve aktivitelerin yüksek etki üretmesini sağlamak için öneri ve rehberlik etmek.

 • İyi bilgilendirilmiş ve farklı olan bakış açılarının birleşimi ile vizyoner bir düşünce liderliğini sürdürmek.

 • Üyelerin deneyimleri ve geniş uzmanlıkları ile daha yapıcı kararlar vermek.

 • Programın tasarımı ve planı/yapısı hakkında tavsiyede bulunmak.

 • Kritik halkla ilişkiler rolü, projenin yayılmasına yardımcı olma ve projenin başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlama amacıyla projenin bilinirliğini artırmak.

 • STK Clinique için ders geliştirmeye katkıda bulunmak ve tavsiyelerde bulunmak.

 • Projenin, fon yaratma gibi gelecekteki sürdürülebilirliği konusunda tavsiyede bulunmak.

 • Projeyi en üst düzeyde başarıya ulaştırmak için CIES'in anahtar bilgilere, materyallere ve ağlara erişimini sağlamak.

Toplantıların Sıklığı
 

İlk toplantımız 11 Nisan 2018 tarihinde, projenin ilk evresinde gerçekleşmiştir.

 

İkinci toplantımız ise Aralık 2018'de, projenin final evresinde gerçekleşecektir.

 • Facebook Sosyal Simge
 • Heyecan Sosyal Simge
 • LinkedIn Sosyal Simge

© 2018 by CIES