Neden "Clinique" Etiketini Seçtik?

“Clinique” sivil toplum kuruluşlarının bilgilerini arttırarak ve becerilerini geliştirerek, kapasitelerini (gençlik üzerine odaklanarak) güçlendirmeyi hedefler. Terim, yaygın olarak “Somut sorunların analizine ve çözümüne ya da belirli becerilerin ya da bilginin edinilmesine ayrılmış bir grup toplantısı; profesyonel hizmetler veya danışmanlık sunan bir tesis” şeklinde tanımlanan "klinik"e dayanmaktadır (Merriam-Webster sözlüğü). Bu benzetmeden yola çıkarak, STK Clinique’in amacı STK'lara katılan uzmanları ve bireyleri, zorluklarla ilgili sorunları öğrenmek, tartışmak, teşhis etmek, bulmak ve tedavi etmek için bir araya getirmektir.

Hedefler

STK Clinique’in amacı sivil toplumu yeterli bilgi ve araçlarla güçlendirmek ve böylece toplumu etkin bir şekilde temsil edebilmelerini desteklemektir. STK Clinique, 2018 yılı boyunca ayda iki ya da üç eğitim verecektir. Konuya ve hedef gruba bağlı olarak yarım veya tam günlük eğitimleri düzenlenecektir. Deneyimli profesyoneller ve akademisyenler seçilmiş konularda ders verecektir. Eğitimler; ders, tartışma ve çalışma gruplarının bir kombinasyonu olarak tasarlanacaktır. Neyin işe yarayıp, neyin işe yaramayacağı konusundaki hikayelerin paylaşılması, eğitimlerin önemli bir parçası olacaktır.

 

Bu Clinique'e katılan STK'ların da ağlarını genişletme şansları olacaktır. Bilgi gelişimi iyi yönetişim, sürdürülebilir kalkınma, çevre koruma, iklim değişikliği, toplumsal cinsiyet sorunları ve göç gibi en temel kavramları kapsayacaktır. Beceri gelişimi, teknik kapasiteyi geliştirmek için stratejik yönetim, iletişim, proje geliştirme, psikolojik ilk yardım ve para toplama gibi konuları kapsayacaktır.

Eğitim Konuları

Konu Odaklı Eğitimler:

• Göç
• Yönetişim
• Toplumsal Cinsiyet
• Şehirleşme/Akıllı Şehirler
• Eğitim
• Çevre Sorunları
• İklim Değişikliği
• Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

• Bölgesel Politikalar

Beceri Geliştirme Eğitimleri:

• Liderlik
• STK Yönetimi
• Uzlaşma İnşası
• İletişim
• Proje Geliştirme/Kaynak Bulma
• Psikolojik İlk Yardım

Geçmiş Etkinliklerden Kareler

8 MAYIS | TÜRKİYE'DE GÖÇ

WILL BE PUBLISHED SOON
Neden Katılmalısınız?
 • Hızla değişen bir dünyada güncel kalmak için

 • Akademik/bilimsel bir ortamda ilgili konular için daha iyi bir teorik ve pratik anlayış kazanmak için

 • Daha derin bilgiye sahip olmak ve geleceğe yönelik becerileri güçlendirmek için

 • Uluslararası arenadaki gelişmeleri takip etmek için

 • Uluslararası faaliyetlerin bir parçası olmak için

 • Çok oyunculu bir grupta iletişim ağını genişletmek için

 • Karmaşık bir dünyada disiplinler arası bir anlayış elde etmek için

 • Daha iyi bir arka plan veya daha iyi bir bilgiye ve becerilere kaynak yaratma şansını arttırmak için

Sonraki "STK Clinique"
 

• 17 Ekim 2018 | İnsan Hakları

IMAGINING A BETTER FUTURE

GELECEĞİMİZİ HAYAL ETMEK

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİMLER

GENÇLİK

İNİSİYATİF

ALIYOR

İYİ YÖNETİŞİM İLETİŞİMİ

PAYDAŞ PLATFORMLARI

 • Facebook Sosyal Simge
 • Heyecan Sosyal Simge
 • LinkedIn Sosyal Simge

© 2018 by CIES